Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Zgoda pacjenta na zabieg

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Zgoda pacjenta na zabieg

Zgoda pacjenta na zabieg

Do jednego ze stomatologów trafiła kobieta, której potrzeba było usunąć zatrzymany ząb. Nie obyło się bez komplikacji. Pacjentka oddała sprawę do sądu, gdzie domagała się odszkodowania za wyrządzoną szkodę w wys. 100 tys. zł. oraz tyle samo w ramach zadośćuczynienia. Stomatolog został uniewinniony od zarzutu popełnienia błędu lekarskiego, ale okazało się, że nie dopełnił potrzebnych formalności przy podpisywaniu zgody pacjentki na zabieg. Nie została ona poinformowana, jakimi komplikacjami może skutkować zabieg, a jak stwierdziła po fakcie – gdyby o nich wiedziała, nie zgodziłaby się na jego przeprowadzenie. Zdaniem powódki brak takich informacji uczynił jej zgodę bezskuteczną, a po stronie lekarza leży wina za wszelkie niekorzystne skutki zabiegu (mimo że lekarz nie popełnił błędu lekarskiego). Jednak sąd odrzucił argumentację pacjentki, stwierdzając, że komplikacje nie były spowodowane nieprofesjonalnym działaniem lekarza. Jednak sąd uznał zarzut, że pacjentka nie otrzymała wystarczających informacji na temat zabiegu, do czego miała prawo. Nawet gdyby podczas zabiegu nie wystąpiły komplikacje – miałaby ona prawo ubiegania się o zadośćuczynienie. W tym przypadku stomatolog będzie musiał zapłacić 10 tys. zł.


Jak zatem dopełnić potrzebnych formalności?
Z pewnością lekarz stomatolog powinien otrzymać od pacjenta pisemną zgodę na zabieg. Jedyną sytuacją, gdy taka zgoda nie jest potrzebna, jest brak przytomności u pacjenta i konieczność natychmiastowego udzielenia pomocy (ale to w gabinetach stomatologicznych jest rzadkie). Generalnie zgoda pacjenta na poddanie się leczeniu może być wyrażona w dowolny sposób, jednak sposób ten nie powinien budzić wątpliwości co do tego, że pacjent faktycznie ją wyraża. W przypadku zabiegów o podwyższonym stopniu ryzyka, zgoda pacjenta musi być wyrażona na piśmie. Co więcej – pacjent powinien otrzymać wszelkie informacje o celu zabiegu, naturze jego przebiegu oraz ryzyku, jakie za sobą niesie i możliwych konsekwencjach. Po otrzymaniu w/w informacji pacjent ma prawo wycofać zgodę na wykonanie zabiegu. Zgoda pacjenta na leczenie nie tylko legalizuje działania lekarza, ale również przenosi na pacjenta ryzyko ewentualnych komplikacji związanych z przeprowadzeniem zabiegu. Z drugiej strony taka zgoda nie zwalnia lekarza od odpowiedzialności za popełnienie ewentualnego błędu lekarskiego. Co więcej – lekarz ma prawo do wykonania jedynie tych czynności podczas zabiegu, na które pacjent się zgodził, chyba że zaistniało zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta.
W pisemnej zgodzie pacjenta powinien być określony zabieg wraz z wybraną metodą jego wykonania oraz wymienione typowe i nietypowe powikłania, następstwa i ryzyko zabiegu. Pacjent powinien złożyć pisemne oświadczenie, że się z nimi zapoznał oraz własnoręczny podpis.
W przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyrażają przedstawiciele ustawowi, opiekunowie faktyczni lub prawni. Osoby, które ukończyły 16 lat, ale nie mają jeszcze 18 lat, mogą udzielić takiej zgody równolegle z osobą decyzyjną, np. rodzicem i mogą skutecznie się sprzeciwić zabiegowi w sądzie opiekuńczym. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do osób psychicznie chorych. Odnośnie osób poniżej 16 roku życia – decyzję ostateczną podejmuje rodzic lub prawny opiekun.


Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres