Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2


Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

W przygotowaniu jest nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W styczniu br. Ministerstwo Zdrowia złożyło przygotowane przez siebie założenia do tej ustawy przed Radą Ministrów. Wiele propozycji odnośnie nowych przepisów dotyczy dokumentacji medycznej. Czego one dotyczą?
Przede wszystkim regulacji odnośnie ochrony danych osobowych i informacji o stanie zdrowia pacjenta, które umieszczane są w dokumentacji medycznej.

Zagadnienie I: jak przetwarzać i przechowywać dokumentację medyczną?
Nowelizacja ustawy ma m .in. na celu doprecyzowanie kręgu osób, które będą uprawnione do uzyskiwania i przetwarzania danych, które zawiera dokumentacja medyczna. Ma być on rozszerzony o diagnostów laboratoryjnych, felczerów, ratowników medycznych i fizjoterapeutów oraz osoby, które nie wykonują zawodów medycznych, ale jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków.
Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że chodzi tutaj o osoby, które dokonują wpisów w dokumentacji pod nadzorem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych (np. pracowników by Giant Savings”>rejestracji, archiwum a także studentów nauk medycznych i członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych).
Podmiot przechowujący dokumentację medyczną będzie miał obowiązek zadbać o zabezpieczenie jej przed utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.

Zagadnienie II: jak postępować w razie likwidacji dokumentacji medycznej?
Projekt ustawy określa również zasady postępowania z dokumentacją medyczną w razie likwidacji danej placówki medycznej. Jeżeli chodzi o dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej – ma być ona w takiej sytuacji przekazywana do Systemu Informacji Medycznej (SIM).
Projekt przewiduje również, że przyjmować i udostępniać dokumentację będą mogły podmioty, które będą kontynuować lub przejmą pracę likwidowanej placówki medycznej, ale i inne podmioty medyczne, samorządy zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jeżeli chodzi o podmioty lecznicze, które nie prowadzą działalności gospodarczej – dokumentację medyczną przejmowałby podmiot tworzący albo sprawujący nadzór.
Jeżeli dany podmiot medyczny nie dopełni swoich obowiązków w zakresie zabezpieczenia dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej – to w takich sytuacjach zostały przewidziane kary finansowe.

Zagadnienie III: Udostępnianie dokumentacji medycznej
Proponowany projekt ustawy określa także, w jaki sposób można udostępniać dokumentację medyczną. Ta prowadzona w postaci elektronicznej mogłaby być udostępniana drogą elektronicznej transmisji danych lub na informatycznym nośniku danych.
Za taką czynność mogłyby być pobierane opłaty, ale nie większe niż 1,5 zł. Ewentualnie można do tego doliczyć koszty wykonania skanu.
Dla odmiany – dokumentacja papierowa mogłaby być udostępniana przez sporządzanie kopii, odpisów albo wyciągów. Padła propozycja, aby opłata za sporządzenie jednej strony kopii takiej dokumentacji została obniżona do ok. 50 gr.

BZ

Źródło: Gazeta LekarskaDodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres