Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Informatyzacja służby zdrowia wkracza w końcową fazę

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Informatyzacja służby zdrowia wkracza w końcową fazę

Informatyzacja służby zdrowia wkracza w końcową fazę

W sierpniu odbyły się testy funkcjonalne dwóch systemów dziedzinowych: Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi oraz Systemu Statystki w Ochronie Zdrowia. Oba systemy wchodzą w skład Projektu P4, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest m.in. uporządkowanie i uproszczenie dostępu do informacji potrzebnych do prowadzenia działalności leczniczej oraz efektywnego zarządzania zasobami ochrony zdrowia.

Przypomnijmy, że na Projekt P4 składa się pięć systemów dziedzinowych. Są to:
– System Statystyki w Ochronie Zdrowia,
– System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych,
– Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi,
– System Monitorowania Zagrożeń,
– System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.

Jak dotąd fazę testów przeszły pomyślnie dwa systemy: Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi oraz System Statystyki w Ochronie Zdrowia. Pierwszy z nich ma ułatwić analizę wielkości obrotu produktami leczniczymi wraz ze strukturą tego obrotu na podstawie danych otrzymanych z hurtowni farmaceutycznych i aptek. Na podstawie raportów sporządzanych przez wymienione wyżej placówki będzie można ocenić m.in. ciągłość dostaw leków i występowanie ich braków. Możliwe stanie się również oszacowanie obrotu określonymi produktami leczniczymi ewidencjonowanymi w Systemie Informacji Medycznej (a tym samym sprawdzenie, jakie leki i w jakiej ilości były realizowane na receptę).

Kolejnym zweryfikowanym przez testy systemem jest System Statystyki w Ochronie Zdrowia. Jego podstawową funkcjonalnością będzie zbieranie danych ze sprawozdań statystycznych oraz innych sprawozdań (nie objętych statystyką publiczną), a także zbieranie danych z pozostałych systemów dziedzinowych. Wdrożenie tego systemu zapewni łatwy i jednolity dostęp do istotnych danych zarówno podmiotom nadzorującym rynek ochrony zdrowia, jak i obywatelom poprzez łatwą identyfikację zasobów ochrony zdrowia.

Obecnie trwają prace nad budową pozostałych 3 systemów i ich integracją w ramach projektu P4. Zakończenie wszystkich prac jest planowane na koniec listopada 2015 roku – tak więc w już grudniu pacjentów oraz lekarzy czeka wielka informatyczna rewolucja. Pytanie tylko, czy jesteśmy do niej dostatecznie przygotowani…

B.Sz.


Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres