E-mail
E-mail

Stom. zachowawcza

Witamina D w leczeniu stomatologicznym

Jakie ma znaczenie? Odpowiada prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS.

Dlaczego warto leczyć zęby mleczne – Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk

Jakich argumentów należy używać, aby przekonać społeczeństwo do leczenia mleczaków? Opowie prof. Olczak-Kowalczyk podczas drugiego Kongresu Unii Stomatologii Polskiej podczas CEDE 2018.

Olident 3 – OliREVO, OliEtch BOND EN

Nanohybrid composite OliREVO is a revolution in terms of estethic and mechanical properties. Not only WAX-like consistency provides convenient work and ease of polishing, but also extraordinary mechanical properties guarantee long-lasting fillings.

Olident 3 – OliREVO, OliEtch BOND PL

Kompozyt nanohybrydowy OliREVO to rewolucja pod względem walorów estetycznych i mechanicznych. Konsystencja WAX-like zapewnia wygodę pracy i łatwość polerownia, a ponadprzeciętne właściwości mechaniczne gwarantują długotrwałe wypełnienia.

Olident 4 – OliCo XP, OliEtch, OliBOND EN

An improved technology of the well known composite material OliCo. Modification of the structure provides preferable endurance paramethers, reduced polimerization shrinkage and ease of polishing with exceptionable esthetics.

Olident 4 – OliCo XP, OliEtch, OliBOND PL

Ulepszona technologia istniejącego już na rynku kompozytu OliCo. Modyfikacja struktury zapewniła lepsze parametry wytrzymałościowe, mniejszy skurcz polimeryzacyjny oraz łatwą polerowalność przy zachowaniu nienagannej estetyki.

Olident 6 – OliFlow, OliFlow SE, OliEtch, OliBOND PL

Płynne kompozyty dostępne w wersji samoadhezyjnej i standardowej. OliFlow to sprawdzony i doceniany kompozyt mikrohybrydowy. Przeznaczyny jest do odbudowy małych ubytków, lakowania, a także jako podścielenie ubytku. Natomiast OliFlow SE to samotrawiący, światłoutwardzalny kompozyt do zębów przednich i niektórych ubytków w zębach bocznych. Dzięki optymalnej konsystencji materiały pozwalają na łatwą i wygodną aplikację.

Olident 6 – OliFlow, OliFlow SE, OliEtch, OliBOND EN

Liquid composites available in self-adhesive and standard version. OliFlow is proven and appreciated universal liquid mircohybrid composite. Designed for small cavity restorations, fissure sealing and for fixing temporary restorations. OliFlow SE however is a self-etching and self-adhesive flowable composite for anterior and some restorarions in posterior teeth. Thanks to optimal consistency material allows ease and […]

Olident 9 – OliBULK Fill, OliEtch BOND EN

OliBULK Fil lis a light-curing composite material for direct fillings in posterior teeth. It is intended for single-step reconstructions with the omission of the layer technique. Material adapts to cavity walls and it`s characterised by low shrinkage, which reduces the marginal likage.

Olident 9 – OliBULK Fill, OliEtch BOND PL

OliBULK Fill to światłoutwardzalny kompozyt do bezpośrednich wypełnień w zębach bocznych. Przeznaczony jest do jednoetapowej odbudowy z pominięciem techniki warstwowej. Dzięki optymalnej relacji płynności do sprężystości modelowanie jest łatwe i wygodne. Materiał adaptuje się do ścian ubytku i charakteryzuje się niską kurczliwością, co ogranicza nieszczelność brzeżną.
Koszyk Usunięto szkolenie. Cofnij
  • Brak szkoleń w koszyku.