E-mail
E-mail

Protetyka

Dental Scan – pracownia protetyczna online

Pacjentka, która marzyła całe życie o nowym uśmiechu dostała go w 1 dzień… To nie fake… Emocje pacjentki prawdziwe, nasza radość prawdziwa, my jesteśmy prawdziwi… To co wirtualne zamieniamy w rzeczywistość z pasją i zaangażowaniem… Zobacz jak to robimy!!

Olident 12 – OliSemi CEM EN

OliSemi CEM is a semi-permanent, dual-curing cement for long-term bonding of final crowns and bridges. The addition of zinc oxide provides antibacterial suport during application.

Olident 12 – OliSemi CEM PL

OliSemi CEM to semi-permanentny, podwójnie utwardzalny cement do długoczasowego mocowania ostatecznych koron i mostów. Dodatek tlenku cynku zapewnia wsparcie antybakteryjne podczas używania.

Olident 14 – OliFil LC EN

OliFill LC is a light-curing composite material for temporary inlay restorations or temporary closure of a cavity in edodontics. After polimerization the material remains flexible, so that its removal in one piece is able without disturbing the tissues.

Olident 14 – OliFil LC PL

OliFill LC to światłoutwardzalny materiał kompozytowy do tymczasowego zaopatrzenia ubytków, jako wkład typu inlay, czy zamknięcie ubytku w endodoncji. Po polimeryzacji zachowuje elastyczną strukturę, co pozwala na usunięcie go w jednym kawałku nie naruszając tkanek.

Olident 13 – OliTemp esthetic, OliSil PUTTY fast, OliTemp C EN

OliTemp Esthetic is a material for temporary reconstruction of teeth and to visualize future effects of the treatment. It`s esthetic and natural appearance as well as excellent mechanical properies guarantee functional, long-lasting restorations. OliTemp C is a temporary cement based on zinc oxide. It is designed for the cementation of the temporary crowns, bridges and […]

Olident 13 – OliTemp esthetic, OliSil PUTTY fast, OliTemp C PL

OliTemp Esthetic to materiał do tymczasowej rekonstrukcji zębów lub zwizualizowania przyszłych efektów leczenia. Estetyczny i naturalny wygląd oraz doskonałe właściwości mechaniczne gwarantują funkcjonalne uzupełnienie na kilka lat. OliTemp C to tymczasowy cement na bazie tlenku cynku do osadzania tymczasowych koron, mostów i licówek oraz do próbnego mocowania ostatecznych prac protetycznych. OliSil PUTTY Fast to szybkowiążąca […]

Olident 10 – OliCem SE, OliPost Light, OliZircore NANO EN

OliCem SE is a self-adhesive, dual-curing composite material for final cementation of crowns, bridges and posts. Compatible with all materials commonnly used in indirect restorations and root canal posts. OliPost Light are posts for restoration of the crown and root. Thanks to innovative technology nano Zircon-CLEAR, posts are translucent and appear in radiographs.

Olident 10 – OliCem SE, OliPost Light, OliZircore NANO PL

OliCem SE to samoadhezyjny, podwójnie utwardzalny cement kompozytowy do osadzania koron, mostów oraz wkładów koronowo–korzeniowych. Jest materiałem kompatybilnym ze wszystkimi powszechnie stosowanymi materiałami do odbudowy. OliPost to wkłady z włóknem szklanym do odbudowy części koronowo-korzeniowej zęba. Dzięki innowacyjnej technologii nano Zircon-CLEAR, wkłady te widoczne są na zdjęciach RTG.

Profilaktyka po kompleksowej rehabilitacji protetycznej

Jak powinna wyglądać profilaktyka stomatologiczna po kompleksowej rehabilitacji protetycznej? Na to pytanie odpowiada dr n. med. Maciej Żarow.
Koszyk Usunięto szkolenie. Cofnij
  • Brak szkoleń w koszyku.