E-mail
E-mail

Filmy promocyjne

Dental Scan – pracownia protetyczna online

Pacjentka, która marzyła całe życie o nowym uśmiechu dostała go w 1 dzień… To nie fake… Emocje pacjentki prawdziwe, nasza radość prawdziwa, my jesteśmy prawdziwi… To co wirtualne zamieniamy w rzeczywistość z pasją i zaangażowaniem… Zobacz jak to robimy!!

Olident 3 – OliREVO, OliEtch BOND EN

Nanohybrid composite OliREVO is a revolution in terms of estethic and mechanical properties. Not only WAX-like consistency provides convenient work and ease of polishing, but also extraordinary mechanical properties guarantee long-lasting fillings.

Olident 3 – OliREVO, OliEtch BOND PL

Kompozyt nanohybrydowy OliREVO to rewolucja pod względem walorów estetycznych i mechanicznych. Konsystencja WAX-like zapewnia wygodę pracy i łatwość polerownia, a ponadprzeciętne właściwości mechaniczne gwarantują długotrwałe wypełnienia.

Olident 12 – OliSemi CEM EN

OliSemi CEM is a semi-permanent, dual-curing cement for long-term bonding of final crowns and bridges. The addition of zinc oxide provides antibacterial suport during application.

Olident 12 – OliSemi CEM PL

OliSemi CEM to semi-permanentny, podwójnie utwardzalny cement do długoczasowego mocowania ostatecznych koron i mostów. Dodatek tlenku cynku zapewnia wsparcie antybakteryjne podczas używania.

Olident 17 – OliSil Putty XS, OliSil HYDRO EN

OliSil Putty is an unique a-silicone impression material in a „putty” consistency. SNAP-SET effect guarantees long working time and instant polimerization when tray is placed into oral cavity.

Olident 17 – OliSil Putty XS, OliSil HYDRO PL

OliSil Putty XS to unikalna masa a-silikonowa o konsystencji „putty”. Efekt SNAP-SET gwarantuje długi czas pracy oraz błyskawiczne wiązanie w jamie ustnej.

Olident 14 – OliFil LC EN

OliFill LC is a light-curing composite material for temporary inlay restorations or temporary closure of a cavity in edodontics. After polimerization the material remains flexible, so that its removal in one piece is able without disturbing the tissues.

Olident 14 – OliFil LC PL

OliFill LC to światłoutwardzalny materiał kompozytowy do tymczasowego zaopatrzenia ubytków, jako wkład typu inlay, czy zamknięcie ubytku w endodoncji. Po polimeryzacji zachowuje elastyczną strukturę, co pozwala na usunięcie go w jednym kawałku nie naruszając tkanek.

Olident 13 – OliTemp esthetic, OliSil PUTTY fast, OliTemp C EN

OliTemp Esthetic is a material for temporary reconstruction of teeth and to visualize future effects of the treatment. It`s esthetic and natural appearance as well as excellent mechanical properies guarantee functional, long-lasting restorations. OliTemp C is a temporary cement based on zinc oxide. It is designed for the cementation of the temporary crowns, bridges and […]
Koszyk Usunięto szkolenie. Cofnij
  • Brak szkoleń w koszyku.