Strona używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dentowizja - facebook
Dentowizja - kontakt
Inni piszą my pokazujemy

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY ZAPOZNAJ SIĘ
Z TYMI ZASADAMI. KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA AKCEPTACJĘ ZASAD JEJ UŻYTKOWANIA. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ TYCH ZASAD, ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z WITRYNY.
1. Utwory, dane i informacje zamieszczone w serwisie

Użytkownik może korzystać z utworów jedynie w zakresie dozwolonym
w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W szczególności, utworów, informacji i danych umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób zmieniać, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać ich do celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej witrynie lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Przeglądanie i pobieranie utworów lub ich części, zamieszczonych w niniejszej witrynie,
a także ich udostępnianie publicznie możliwe jest wyłącznie w wypadkach przewidzianych wyraźnie w wyżej wymienionej ustawie, w szczególności wyłącznie dla celów prywatnych
i niekomercyjnych, pod warunkiem, że do dokumentów tych nie będą wprowadzane żadne zmiany. Nie obejmuje to projektu oraz układu witryny dentowizja.pl. Elementy jej są chronione przepisami prawa, m.in. ustawami Prawo własności przemysłowej oraz
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i in. Wszelkie znaki towarowe (logo, grafiki, dźwięki, ilustracje) oraz nazwy zawarte w serwisie są znakami zastrzeżonymi.

2. Zasady użytkowania oprogramowanie dostępnego w serwisie

Oprogramowanie dostępne na stronie oraz format strony i logo dentowizja.pl chronione są prawem autorskim i stanowią własność firmy PATRIMONIUM S.C. Użytkowanie oprogramowania i strony regulowane jest umową użytkownika. Użytkowanie witryny
z naruszeniem powyższej umowy skutkować będzie odpowiedzialnością cywilną i karną. Powielanie i dalsze rozpowszechnianie oprogramowania jest zabronione.

3. Łącza do innych witryn internetowych

Skorzystanie z łącza do innej witryny internetowej, zamieszczonego na stronie, oznacza opuszczenie witryny dentowizja.pl. Firma PATRIMONIUM S.C. nie monitoruje i nie ponosi odpowiedzialność za treść witryn, do których prowadzi łącze, w szczególności za oprogramowanie, dane lub informacje i inne produkty tam zawarte i rezultaty ich użytkowania. Użytkownik decydujący się na skorzystanie z łącza, działa na swoją odpowiedzialność.

4. Dane wysyłane przez użytkowników za pośrednictwem wszelkich dróg komunikacji z witryną

PATRIMONIUM S.C. nie chce przyjmować i nie przyjmuje osobistych ani poufnych informacji od użytkowników witryny. Wysyłanie i umieszczanie przez użytkownika materiałów, informacji lub innych danych związanych z komunikacją, w szczególności za pośrednictwem forów, czatów, poczty elektronicznej i innych dróg komunikacji, dokonywane jest na odpowiedzialność użytkownika witryny. Firma PATRIMONIUM S.C. nie traktuje i nie będzie traktować takich danych jako osobistych i poufnych i nie ponosi żadnego rodzaju odpowiedzialności za takie działania użytkownika i ich skutki.
Firma PATRIMONIUM S.C. i podmioty przez nią uprawnione mogą dowolnie kopiować, ujawniać, rozprowadzać, łączyć i w inny sposób wykorzystywać dane wszelkiego rodzaju Komunikacji, dokonywanej za pośrednictwem niniejszej witryny, a użycie takie nie będzie rekompensowane użytkownikowi, poza przypadkami wyraźnie wynikającymi z przepisów prawa.

 

 

 

5. Intranet (serwery)

Wszelkie dane, informacje, utwory, przedmioty prawa własności przemysłowej itp., umieszczone w wewnętrznej sieci dentowizja.pl, stanowią jej wyłączną własność
i podlegają ochronie, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), prawo własności przemysłowej z dnia 20 czerwca 2000r. (Dz.U.03.119.1117 z późn. zm.) i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Osoby mający dostęp do intranetu nie mogą kopiować, ujawniać, rozprowadzać, łączyć lub w inny sposób wykorzystywać danych w nim umieszczonych bez wyraźnej zgody PATRIMONIUM S.C. Wszelkie naruszenia powyższego zakazu będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 

 

 

PATRIMONIUM S.C. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej witrynie,
w szczególności w prezentowanych ofertach, projektach, informacjach, itp. Użytkownicy korzystający z serwisu niniejszym zgadzają się z w/w warunkami. Wejście do serwisu jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

Wszelkie naruszenia prawa autorskiego bądź praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej winny zostać zgłoszone właścicielowi serwisu internetowego www.dentowizja.pl, firmie PATRIMONIUM S.C.