Strona używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dentowizja - facebook
Dentowizja - kontakt
Inni piszą my pokazujemy

1. Platforma www.dentowizja.pl – to strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością PATRIMONIUM S. C. i dostępne pod adresem www.dentowizja.pl.

2. DENTOWIZJA – umożliwia Użytkownikom przesyłanie filmów oraz ich publikację
w szczególności na platformie www.dentowizja.pl

ZASADY OGÓLNE

1. Użytkownik przesyłając za pomocą formularza dodaj swój film na stronie www.dentowizja.pl lub za pomocą maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób dostarcza film, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację filmu na platformie www.dentowizja.pl oraz w programach nadawanych przez Redakcję AKTUALNOŚCI DENTOWIZJA oraz na korzystanie z filmu na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie na jakimkolwiek nośniku),

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie na jakimkolwiek nośniku),
 
c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

e) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),

f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,

g) wystawiania,

h) wyświetlania,

i) użyczania i/lub najmu,

j) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,

k) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia lub filmu do wymogów platformy www.dentowizja.pl oraz programów nadawanych przez DENTOWIZJA,

l) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych
w wiadomościachlub w filmach nadesłanych przez Użytkownika,

ł) wykorzystania wiadomości, zdjęć lub filmów w różnych formatach,
w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),

4. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach lub filmach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku
w szczególności w sieci Internet oraz w programach nadawanych przez DENTOWIZJA.

5. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w pkt. 3 i 4 Regulaminu na każde żądanie DENTOWIZJA.

6. Użytkownik przesyłając DENTOWIZJA wiadomość, zdjęcie lub film ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

7. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie wiadomości, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.